06-53294732

Dagtocht Werelderfgoed

Een dag op het Wad met een werelderfgoedgids

De Waddenvereniging geeft al sinds jaar en dag excursies op het Wad en heeft daardoor kennis en ervaring opgebouwd met het geven van excursies en het opleiden van volwaardige wadgidsen. Sinds 2013 organiseren wij excursies rond het thema Werelderfgoed Waddenzee. We werken hier met speciaal opgeleide werelderfgoedgidsen. Deze gidsen hebben de kennis en de vaardigheden om op enthousiaste en inspirerende wijze de bijzonderheden van de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee over te brengen.

Zowel tijdens het varen als gedurende de wandeling op de wadplaat zal de werelderfgoedgids op een samenhangende en geanimeerde manier vertellen over het Waddengebied. Elementen als het ontstaan van het Waddengebied en de unieke en dynamische natuurwaarden die er voorkomen. Tevens wordt toegelicht waarom de Waddenzee de Werelderfgoedstatus heeft verkregen. We zullen u de bijzonderheden van dit prachtige Werelderfgoed laten zien, proeven, ruiken en voelen.

De werelderfgoedgids kan goed schakelen tussen verschillende niveaus en leeftijden. Ook hebben ze aandacht voor de behoefte die er binnen de groep bestaat wat betreft informatievoorziening en activiteit (veel info, weinig info, zelf doen, wandelen, kinderactiviteiten, enz).

Dagindeling

De dag begint met een rondvaart door de havens van Harlingen. Vervolgens varen we het Wad op naar een drooggevallen zandplaat. Hier kunt u onder begeleiding van een werelderfgoedgids van de Waddenvereniging genieten van de prachtige natuur die het Waddengebied te bieden heeft. Daarna varen we naar het Kazematten museum in Kornwerderzand voor een rondleiding. Na het bezoek aan het museum vaart het schip weer richting naar Harlingen.

U heeft de mogelijkheid om aan boord van het schip koffie met gebak, de lunch en/of een warm/koud buffet door ons te laten verzorgen.

De vertrek- en aankomsttijden van deze dagtocht zijn afhankelijk van het tij (droogvallen wadplaat).

Vaartuighuur dagtocht Werelderfgoed (Vanaf 20 personen)

 • Tot en met 40 personen € 995,00
 • Voor meerdere personen (tot 80 personen)€ 15,00 p.p.
 • Kosten Werelderfgoed Gids € 200,00
 • Entree Kazemattenmuseum € 6,00 p.p.
 • Kosten begeleider Kazemattenmuseum € 17,50
 • picture1
 • picture2
 • picture3
 • picture4
 • picture5
 • picture6